DASK

Dask sadece depremin yıkıcı etkileri ile sınırlı değil

DASK - Zorunlu Deprem Sigortası

Maalesef dünyanın birçok yerinde olduğu gibi ülkemizin %42 lik bölümü birinci derecede deprem kuşağında bulunuyor. Dask yani deprem ve afet sigortası özellikle 1999 yılında 7.4 şiddetinde Marmara bölgesinde yaşanan yıkıcı ve son derece büyük can kaybına yol açan deprem sonrasında geliştirildi. Türkiye'nin her ne kadar %42 lik bölümü bu büyük depremlere maruz kalsa da geri kalan bölgelerin birçoğunda ikinci derecede deprem yaratan fay hatları bulunuyor. Dolayısıyla ülkemizin neredeyse %80 lik bir bölümü bu riskle karşı karşıyadır.

Can kayıplarının hiçbir şekilde telafisi bulunmadığından bu trajedinin geri dönülemez bu yöndeki zararını karşılamak mümkün değildir. Ancak böyle bir deprem sonrasında sözgelimi farklı bir sigorta olan hayat sigortası ile en azından yaralanma veya ölüm durumunda sigortalının ailesinin maddi-manevi mağduriyeti giderilmesi bu ilave sigorta yöntemiyle çifte güvence altına alınabilir.  Bunun dışında Dask ile konut ve meskenler ile bu yapılar içerisinde faaliyet gösteren şirket, büro veya her hangi bir ticari müessese deprem sonucunda oluşacak maddi zararlardan etkilenmemeleri söz konusudur. Bu nedenle Dask mesken olarak kullanılan bir yapı içinde ister konut ister işyeri olarak kullanılan bölümlerde gerçekleşen tüm zararını karşılamakta ve bu yıkımın yaraları sarmaktadır.

Dask Sadece Depremin Yıkıcı Etkileri İle Sınırlı Değil  

Her ne kadar deprem gibi büyük felaketlerin sarsıntı ve zeminin yerinden oynaması neticesinde yapıların yıkılması nedeniyle Dask sigortasının kullanıldığı düşünülse de depremle ilintili olarak gelişen maddi zararlar içinde bu sigorta yapıyı güvence altına almaktadır. Söz gelimi depremin tetiklemesi sonucu oluşan Tsunami, Yangın, Patlama ve Toprak kayması gibi tüm etkenler buna örnek gösterilebilir. Dolayısıyla sarsıntılardan her hangi birinden kaynaklanan ağır hasar veya yapının tamamen yıkılması şartı aranmaz. Bunun anlamı depremden kaynaklanan bir hasar ortaya çıkmasa bile dolaylı yollardan ortaya çıkacak zararların yine Dask kapsamında karşılanacağıdır.

Elektrik, Su Ve Doğalgaz Abonelikleri Dask Olmadan Gerçekleşmiyor

Depremler sonrası yaşanan acı ve gözyaşının yanı sıra maddi kayıpların yarattığı büyük mağduriyet bu acıları katlayan bir durum. İşte bu olgudan yola çıkılarak yasal zorunluluk haline getirilen Dask alternatif yollarla desteklenerek teşvik edilmeye çalışılmaktadır. Sonuç itibariyle genel olarak belirlenmiş bir zarar tanzim kotası içerisinde büyük ölçüde karşılanan maddi destek böylesi zor günlerde kayıpların telafi edilmesini sağlıyor. Firmamızla temas kurmanız halinde zorunlu deprem sigortanız en uygun fiyat seçenekleri ile sizlere sunulmaktadır.

Ayrıca dilerseniz poliçeniz her yıl otomatik olarak yenilenerek sizin sürekli ilgilenmenize ve vakit harcamanıza gerek bırakmaz. Kuruluşumuz tarafından sizleri önceden bilgilendirmek suretiyle yenileme işlemleri yapılabilmektedir. Her türlü ödeme kolaylığının sağlandığı Dask ve diğer tüm sigorta çeşitlerimiz hakkında bizlere sormak istediklerinizi aktarabilirsiniz. Yaşamınızı değerli kılan her şeyin bizim için de değerli olduğunu lütfen unutmayın.